Zarządzenie nr 180/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 180/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie: zasad ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Miasta i Gminy Kórnik

Pełna treść zarządzenia