Zarządzenie nr 181/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 181/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych o wartości wyższej niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pełna treść zarządzenia