Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Czołowo, gm. Kórnik

Pełna treść zarządzenia