Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznych żłobkach oraz przez dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pełna treść zarządzenia