Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Pełna treść zarządzenia