Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli, a także formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pełna treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia