Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 20 maja 2021 r. | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury
w Kórniku za 2020 rok

Pełna treść zarządzenia