Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych o wartości wyższej niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pełna treść zarządzenia