Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 24 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik w roku szkolnym 2021/2022

Pełna treść zarządzenia

Uzasadnienie do zarządzenia

Załącznik do zarządzenia