Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć i decyzji oraz do przekazywania informacji, o której mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Pełna treść zarządzenia