Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie: zasad ustalenia wartości początkowej środków trwałych (cen ewidencyjnych) - gruntów, dla których brak jest dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do ich wyceny

Pełna treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załącznik do zarządzenia