Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie: regulaminu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pełna treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia