Zarządzenie nr 64/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 64/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o wartości wyższej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych pn.: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku.

Pełna treść zarządzenia