Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania składu osobowego Zespołu Doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik ds. ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Kórnik

Pełna treść zarządzenia