Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Pełna treść zarządzenia