Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za pierwsze półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz  informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Pełna treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia