Kontrast Rozmiar tekstu

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Kórnika lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Kórniku

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 657).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

Wymagane dokumenty

Urząd Miasta i Gminy Kórnik, wydaje na wniosek (pobierz) zaświadczenia z prowadzonych przez siebie rejestrów: mieszkańców gm. Kórnik lub zamieszkania cudzoziemców w gm. Kórnik. Mogą się zdarzyć okoliczności, w których będziesz zobowiązany przedstawić zaświadczenie z rejestru mieszkańców gm. Kórnik lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w gm. Kórnik, dotyczące potwierdzenia konkretnych informacji.

Wydawane zaświadczenia najczęściej wykorzystywane są w sprawach:

 • sprzedaży mieszkania - zaświadczenie przedstawiane u notariusza, że nikt nie jest zameldowany,
 • zamianie, wykupie lub regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • ubiegania się o lokal socjalny,
 • ubiegania się o stypendium,
 • przedstawiania informacji w ZUS-ie, urzędzie skarbowym, sądzie, itp.,
 • potwierdzania nr PESEL czy adresu zameldowania.

Możesz uzyskać takie zaświadczenie pod warunkiem wykazania tzw. interesu prawnego oraz potwierdzenia tego odpowiednimi dokumentami.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. dokument potwierdzający prawo do lokalu, w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ilości zameldowanych osób - oryginał do wglądu)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich, Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 1, +48 61 81 70 411 wew. 608

Wydział pracuje:

 • w poniedziałki od 8:30 - 15:30,
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 - 15:00.

Opłaty

 • opłata skarbowa 17 zł od wydanego zaświadczenia,
 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielonego przez Ciebie każdej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik nie będący Twoją najbliższą rodziną.

Opłaty te możesz wpłacić:

 • na konto Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002,
 • gotówką lub kartą płatniczą, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Termin i sposób załatwienia

Informacje, o które wnioskujesz zostaną Ci udzielone w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w formie postanowienia.


  Tryb odwoławczy

  Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, które składa się w terminie 7 dni.