Kontrast Rozmiar tekstu

Zostań Partnerem Programu Kórnicka Rodzina Trzy Plus

Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” funkcjonuje od 1 września 2014 roku. Jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę, wpisującej się w program prorodzinny państwa. Jego podstawą jest odwołanie do wartości, jaką jest rodzina oraz uznanie pozytywnego wpływu, jaki wnoszą rodziny wielodzietne w rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

Gmina Kórnik wspierając rodziny trzy plus wprowadziła dla nich 50% ulgę:

  • w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
  • w opłatach za korzystanie z Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”,
  • w opłatach za korzystanie z Kórnickiego Ośrodka Kultury,

a także wprowadzając 75% ulgę przy zakupie biletu miesięcznego w Kórnickim Przedsiębiorstwie Autobusowym KOMBUS.

Aby stać się partnerem Programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia (pobierz) podmiotu jako partnera Programu i złożyć go w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Plac Niepodległości 1. W formularzu tym określają Państwo m.in. wielkość proponowanych zniżek oraz zakres towarów i usług, które będą nimi objęte. Następnie zostanie podpisane porozumienie o współpracy. Każdy partner otrzyma również materiały z logo Programu, do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Informacja o Państwa udziale w Programie zostanie umieszczona na stronie kornik.pl oraz w dwutygodniku „Kórniczanin”.