Interpelacja z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyjaśnienia opóźnień w procedowaniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Interpelacja z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyjaśnienia opóźnień w procedowaniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kórnik