Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Dachowa i Szczodrzykowo, ograniczonego linią kolejową oraz ulicami: Dworcową, Poznańską i Klonową, gmina Kórnik | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Dachowa i Szczodrzykowo, ograniczonego linią kolejową oraz ulicami: Dworcową, Poznańską i Klonową, gmina Kórnik