Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin, w rejonie ulic: Wilczej i Czołowskiej, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.8.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin, w rejonie ulic: Wilczej i Czołowskiej, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.8.2022)