Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie – rejon ul. Żernickiej, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.11.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie – rejon ul. Żernickiej, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.11.2021)