Uchwała Nr 17/970/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 r. po rozpatrzeniu wniesionych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej (0911/61/2022) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uchwała Nr 17/970/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 r. po rozpatrzeniu wniesionych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej (0911/61/2022)