Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewid.: 943 i 53/4, obręb geodezyjny Kamionki, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.6.2019)
Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewid.: 943 i 53/4, obręb geodezyjny Kamionki, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.6.2019)