Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie wskazanych ulic, Etap 2A (WB1-PP.6722.7.2017)
Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie wskazanych ulic, Etap 2A (WB1-PP.6722.7.2017)

Pełna nazwa: 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik. Etap 2A (WB1-PP.6722.7.2017)

Formularz pisma dotyczący aktu planowania przestrzennego