Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czołowo, gmina Kórnik – etap I (WB1-PP.6722.8.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czołowo, gmina Kórnik – etap I (WB1-PP.6722.8.2021)